0

(

ratings

)

45

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes cynhwysiant addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • Gwell dealltwiraeht o rôl arweinyddiaeth wrth ddatblygu ysgolion a gwella deilliannau disgyblion
 • Gallu trafod a dadansoddi rhai o’r ffactorau a all ddylanwadu ar arweinyddiaeth lwyddiannus a chyfrannu ati
 • Gallu myfyrio ar y dulliau arwain a ddefnyddir mewn sefydliadau addysgol sy’n hysbysu i chi a gwerthfawrogi pwysigrwydd defnyddio tystiolaeth i gefnogi safbwyntiau
 • Gwerthfawrogi pwysigrwydd cynllunio a gwerthuso datblygiad dysgu proffesiynol

Course Curriculum

  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Deilliannau dysgu 00:10:00
  • Modelau meddwl 00:20:00
  • Trawsnewid dysgu 00:15:00
  • Safbwynt eang ar gynhwysiant 00:15:00
  • integreiddio i gynnwys 00:15:00
  • Datganiad Salamanca 00:15:00
  • Gwaith Amarya Sen 00:10:00
  • Trawsnewid dysgu yng Nghymru – y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol 00:20:00
  • Cwis bathodyn gorfodol 00:10:00
  • Cwis bathodyn gorfodol 00:10:00
  • Casgliad 00:15:00
  • Cyfeirnodau 00:20:00
  • Diolchiadau 00:20:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK