0

(

ratings

)

52

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 12, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision?

Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r Gwyddorau Naturiol drwy’r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

O ganlyniad i astudio'r deunyddiau hyn, bydd gennych well syniad o sut gallai astudio’r Gwyddorau Naturiol drwy’r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Course Curriculum

  • Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog 00:07:00
  • Beth yw’r manteision o astudio drwy’r Gymraeg? 00:15:00
  • Gyrfaeoedd 00:05:00
  • OK, ond… ydy fy Nghymraeg yn ddigon da? 00:07:00
  • Pa adnoddau eraill sydd ar gael i astudio’r gwyddorau naturiol drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog? 00:05:00
  • Cydnabyddiaethau 00:07:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK