0

(

ratings

)

17

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 25, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae Cefnogi datblygiad plant yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad plant, yn enwedig staff cymorth mewn ysgolion, megis cynorthwywyr addysgu.

Mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o blant - o’r blynyddoedd cynnar i oed gadael ysgol. Byddwch yn cael cyflwyniad i syniadau craidd yn ymwneud â datblygu a dysgu, ymddygiad, anghenion arbennig ac anableddau.

Cwblhewch y cwrs hwn i dderbyn y bathodyn am ddim hwn gan y Brifysgol Agored! Gellir arddangos y bathodyn, ei rannu a'i lawrlwytho i nodi eich llwyddiant. Dyfernir y bathodyn am gwblhau'r cwrs a phasio'r cwisiau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • Gynnodd mewnwelediad i wahanol agweddau plant rhwng blynyddoedd cynnar ac ysgol uwchradd
  • Gallwn fyfyrio ar brofiad ac ymarfer personol, nodi cryfderau a gwendidau, a chymhwyso hyn i'ch materion ymarfer
  • Deall sut mae rhai damcaniaethau'n ceisio esbonio datblygiad plant
  • Gallwn fyfyrio ar werth gwaith y cynorthwywyr addysgu, y sgiliau cefnogi dan sylw, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.

Course Curriculum

  • Cefnogi datblygiad plant Unlimited

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK