0

(

ratings

)

61

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol

mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • datblygu dealltwriaeth o ystyr y gair 'cymdeithasol' mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
 • ystyried effaith y cyd-destun Cymreig ar ymarfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru er mwyn gweld pa werthoedd ac agweddau sy'n sail i ymarfer gwaith cymdeithasol.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad 00:10:00
 • Deilliannau dysgu 00:10:00
 • Cyd-destun cymdeithasol defnyddwyr gwasanaethau 00:10:00
 • Beth yw ‘cyd-destun Cymreig’ gwaith cymdeithasol? 00:20:00
  • Deddfwriaeth a pholisi 00:10:00
  • Datganoli 00:20:00
  • Gwerthoedd 00:15:00
  • Rolau gwaith cymdeithasol ar waith 00:30:00
  • Anfantais a gwahaniaethu 00:15:00
  • Ymarfer grymusol 00:30:00
  • Gwaith cymdeithasol a’r iaith Gymraeg 00:25:00
  • r iaith, deddfwriaeth a pholisi 00:15:00
  • Sensitifrwydd iaith 00:10:00
  • Pyramid Rimmer 00:15:00
  • Casgliad 00:10:00
  • Cyfeiriadau 00:30:00
  • Cydnabyddiaethau 00:15:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK