0

(

ratings

)

56

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 8, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cyflwyniad

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rywfaint o’r wybodaeth a’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn dechrau drwy feddwl am syniadau allweddol, gwerthoedd, y broses gwaith cymdeithasol a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith cymdeithasol. Yna, byddwch yn edrych ar waith cymdeithasol gydag unigolion, gan ystyried pwysigrwydd bywgraffiadau. Yn olaf, byddwch yn ystyried ymarfer myfyriol. Bydd gweithgareddau myfyriol yn eich galluogi i gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu o’ch bywyd a/neu’ch ymarfer eich hun, yn ogystal â’r pethau newydd rydych wedi’u dysgu yn ystod y cwrs hwn, i’ch sefyllfa ar y pryd.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:
  • Esbonio pam bod bywgraffiadau’n bwysig
  • Deall sut mae damcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol
  • Gwybod pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol
  • Deall pa werthoedd sy’n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
  • Gwybod beth yw ystyr ymarfer myfyriol.

Course Curriculum

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK