0

(

ratings

)

55

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 8, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Deilliannau dysgu'r cwrs
  • Dewiswch ble rydych chi nawr a ble hoffech chi fod.
  • Deallwch effaith newid i chi a pha opsiynau sydd ar gael i chi.
  • Dystigwch eich nodau a'ch camau y gallwch eu cymryd nesaf i'w cyrraedd.

Course Curriculum

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK