0

(

ratings

)

19

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 20, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg.

Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • trafod sut y daeth gweithlu cynorthwywyr addysgu'r DU i fodolaeth
  • datblygu eich dealltwriaeth bod cynorthwywyr addysgu yn rhan o weithlu ehangach o gynorthwywyr yng ngwasanaethau cyhoeddus iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol
  • deall rolau amrywiol a chyfraniadau unigryw cynorthwywyr addysgu ledled y DU
  • nodi rhai o'r sgiliau y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio i roi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol
  • myfyrio ar werth gwaith cynorthwywyr addysgu a'r sgiliau cymorth cysylltiedig, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.

Course Curriculum

  • Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith Unlimited

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK