FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

0

35

Created by
Open University UK

May 18, 2022

UK

0

(

ratings

)

35

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 18, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Cyflwyniad

Mae unrhyw bapur newydd lleol yn disgrifio cyflawniadau diweddaraf gwirfoddolwyr yn y gymuned: codi arian ar gyfer ysbyty, creu pwll bywyd gwyllt. Mae'r buddiannau i'r gymuned yn amlwg, ond mae'r uned hon yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth. Bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar sut y gall gwaith gwirfoddol wella rhagolygon swydd y rheini sydd wrthi'n chwilio am waith neu sy'n ystyried newid gyrfa. Mae gwirfoddoli yn creu argraff ar gyflogwyr, ond nid yw llawer o wirfoddolwyr yn gwerthfawrogi pa sgiliau perthnasol y maent wedi'u meithrin nac yn gwybod sut i'w cyflwyno mewn ceisiadau a chyfweliadau. Byddwn yn ystyried strategaethau ymarferol i wneud y gorau o'ch profiad gwirfoddoli a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi.
 1. Pam gwneud hynny?
 2. Beth y gallaf ei gynnig?
 3. Beth fyddai'n addas ar fy nghyfer?
 4. Dechrau arni
 5. Y camau nesaf
 6. Gwneud argraff ar gyflogwyr - sut i gyfleu buddiannau a gwerth profiad gwirfoddol
 7. Cwestiynau Cyffredin
 8. Ffynonellau cyfeirio
Erbyn diwedd yr uned hon, dylech werthfawrogi'n llawn yr amrywiaeth o waith gwirfoddol sy'n bosibl a dylech feddu ar ymwybyddiaeth o'r gwahanol ffyrdd y gall eich helpu i gyflawni eich amcanion, boed hynny'n bersonol neu mewn perthynas â swydd.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Nodi eich amcanion;
 • Asesu'r hyn sydd gennych i'w gynnig;
 • Pwyso a mesur hynny yn erbyn fframwaith ymarferol o'ch amgylchiadau personol;
 • Ystyried amrywiaeth o ffynonellau cyfeirio er mwyn dewis beth sydd fwyaf perthnasol;
 • Paratoi cynllun gweithredu, gan gynnwys gwerthusiad o'ch cyflawniadau;
 • llunio strategaethau parhaus er mwyn datblygu eich gwaith gwirfoddol;
 • Deall gofynion cyflogwyr a chyfateb y sgiliau y byddwch yn eu meithrin i'r gofynion hynny;
 • Cyfleu a chyflwyno tystiolaeth o'r sgiliau hyn yn effeithiol wrth chwilio am swydd.

Course Curriculum

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK