0

(

ratings

)

17

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 25, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf.

Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

  • wedi dysgu am y mathau gwahanol o aseiniad, gan gynnwys aseiniadau llafar, aseiniadau atebion byr ac aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur
  • yn deall sut i gynllunio a gwirio eich aseiniadau
  • wedi datblygu sgiliau er mwyn deall cwestiynau aseiniadau
  • wedi dysgu sut i ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau effeithiol
  • wedi dysgu sut i ysgrifennu a datblygu paragraffau
  • yn deall sut i aralleirio, dyfynnu a chyfeirio yn eich aseiniad
  • wedi dysgu sut i ddewis arddull ysgrifennu briodol
  • wedi cael rhai awgrymiadau i helpu i wella eich Saesneg ysgrifenedig.

Course Curriculum

  • Paratoi aseiniadau Unlimited

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK