0

(

ratings

)

58

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae “Pyliau o banig: beth ydyn nhw, a beth i'w wneud yn eu cylch” yn gwrs rhad ac am ddim a ddylai fod o gymorth i unrhyw un sy'n profi pyliau o banig neu banig,

i'w teulu a'u ffrindiau, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn iechyd meddwl a’i driniaeth. Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio diffiniadau ffurfiol o banig a phyliau o banig. Yna cyferbynnir y rhain â straeon personol o’r profiad o banig. Mae hefyd yn cyflwyno rhai o'r dealltwriaethau allweddol ynghylch pam mae pyliau o banig yn digwydd, ac yn rhoi trosolwg o'r prif ffyrdd y gall pobl gael help a helpu eu hunain.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • diffinio panig a phyliau o banig
 • deall nodweddion profiad personol o gael pyliau o banig
 • deall rhai o’r prif syniadau ynghylch pam bod pobl yn cael pyliau o banig
 • gwybod lle gallai pobl sy’n cael pyliau o banig ddod o hyd i gymorth neu sut gallant helpu eu hunain.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad 00:10:00
 • Learning outcomes 00:07:00
  • Beth yw pyliau o banig ac anhwylder panig? 00:10:00
  • Symptomau panig 00:03:00
  • Diffinio anhwylder panig 00:10:00
  • Profiad o anhwylder panig 00:20:00
  • Sut gellir deall pyliau o banig? 00:10:00
  • Theori gwybyddol anhwylder panig 00:15:00
  • Ymateb ag ofn 00:03:00
  • Rôl dehongliadau mewn pyliau o banig 00:15:00
  • Rôl osgoi 00:15:00
  • Rôl prosesu emosiynau 00:10:00
  • Beth ellir ei wneud am anhwylder panig? 00:05:00
  • Therapi ar gyfer anhwylder panig 00:10:00
  • Beth sy’n digwydd o ran therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfer panig? 00:15:00
  • Hunangymorth a ffynonellau cymorth 00:05:00
  • Lle i gael cymorth 00:10:00
  • Casgliad 00:10:00
  • Glossary 00:10:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42459

Students

Profile Photo
Open University UK