0

(

ratings

)

59

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol.

Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • meddwl am effaith bywgraffiadau ar fywydau personol
  • ystyried rôl cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
  • ystyried pwysigrwydd y cyd-destun mewn ymarfer gwaith cymdeithasol

Course Curriculum

  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Deilliannau dysgu 00:10:00
  • Cyfweliadau fideo 00:35:00
  • Trafodaeth 00:20:00
  • Casgliad 00:10:00
  • Cyfeiriadau 00:10:00
  • Cydnabyddiaethau 00:10:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK