0

(

ratings

)

52

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 13, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder.

Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, rydym yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ymarfer corff a gwell iechyd meddwl a lles seicolegol. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o rôl  ymarfer corff wrth ymdopi â straen, pryder ac iselder, ac wrth wella hwyliau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • dangos ymwybyddiaeth o’r cysylltiadau rhwng gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl
  • deall rhai o’r damcaniaethau arfaethedig ynghylch pam fod ymarfer corff yn fuddiol i’ch iechyd meddwl.

Course Curriculum

  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Learning outcomes 00:05:00
  • Ymarfer corff ac iechyd meddwl 00:20:00
  • Rôl ymarfer corff o ran lleihau gorbryder ac iselder 00:15:00
  • Pam fod ymarfer corff yn gwella iechyd meddwl? 00:20:00
  • Casgliad 00:05:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK