0

(

ratings

)

58

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn, “Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl a Charchardai”, yn cyflwyno syniadau ac arferion allweddol ymwybyddiaeth ofalgar, yn disgrifio sut mae'n helpu i gwnsela cleientiaid a charcharorion, a hefyd yn edrych ar rai o'r beirniadaethau y mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • diffinio ymwybyddiaeth ofalgar
 • ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn eich bywyd bob dydd
 • deall sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu helpu cleientiaid sydd ag anawsterau iechyd meddwl
 • disgrifio sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar fod yn ddefnyddiol mewn carchardai
 • gwerthuso'r ‘mudiad ymwybyddiaeth ofalgar’ yn feirniadol.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad 00:10:00
 • Learning outcomes 00:10:00
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar 00:10:00
  • Cael profiad o ymwybyddiaeth ofalgar 00:10:00
  • Therapi meddylgar 00:07:00
  • Gwneud ymwybyddiaeth ofalgar yn rhan o therapi 00:15:00
  • Ymwybyddiaeth ofalgar mewn carchardai 00:10:00
  • Cael profiad o fyfyrio yn y carchar 00:10:00
  • Sylwadau beirniadol am ymwybyddiaeth ofalgar 00:10:00
  • Casgliad 00:10:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK